Xác Ướp - The Mummy

Chia sẻ 6.0/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Mặc dù đã bị chôn vùi trong một hầm mộ sâu bên dưới sa mạc, một nữ hoàng cổ xưa có số phận bị lấy đi... Mở rộng